Loading...

เห็นแล้วชื่นใจ กล้องดักถ่ายพบสัตว์ป่าหลายชนิด ออกกินน้ำจากแหล่งน้ำที่จนท.ทำไว้ให้ ช่วยสัตว์ขาดน้ำหน้าแล้ง


17 ม.ค. 2563, 15:35
เห็นแล้วชื่นใจ กล้องดักถ่ายพบสัตว์ป่าหลายชนิด ออกกินน้ำจากแหล่งน้ำที่จนท.ทำไว้ให้ ช่วยสัตว์ขาดน้ำหน้าแล้ง
ปรากฏเป็นภาพที่ได้สร้างความชื่นใจอย่างมาก ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อล่าสุดกล้องดักถ่าย ได้เผยให้เห็นภาพของบรรดาสัตว์ป่านานาชนิด เข้ามาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนสร้างไว้ เพื่อช่วยสัตว์ป่าลดการขาดแหล่งน้ำในฤดูแล้ง 

โดยนายจรัส คำแพง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน เปิดเผยว่า​ ระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 2563 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้จัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยการใช้ท่อบ่อซิเมนต์ ฝังไว้ให้เสมอผิวดิน และใช้หินในพื้นที่มาวางให้เป็นเกาะกลาง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าขนาดเล็กถูกขังอยู่ในท่อ และตกแต่งบริเวณให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพิ่มอีก 5 จุด เสริมให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิต และมีแหล่งน้ำ แหล่งอาหารอย่างเพียงพอในช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง อีกทั้ง เป็นการช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง


Loading...

ผลที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าประสบควาวามสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ ทั้งนี้ จากการสังเกต และติดตามโดยการติดตั้งกล้องดักถ่ายในพื้นที่ พบว่ามีสัตว์ป่า เช่น เลียงผา เม่น ไก่ป่า นก ลิง และสัตว์อื่น ๆ มาใช้แหล่งน้ำ และโป่งเทียม เพื่อการดำรงชีวิตตามธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รวมแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จัดสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุปัน รวม 37 จุด และจะค่อยทะยอยสร้างไปให้กระจายเต็มพื้นที่ให้มากที่สุดตามศักยภาพที่เหมาะสมทางวิชาการต่อไป
 Loading...

ติดตาม พรุ่งนี้ Fans Page


Loading...

MOST POPULAR

©2018 Kleadlubna. All rights reserved.