"น้ำตกชาติตระการ" มรดกทางธรรมชาติอายุเก่าแก่กว่า 140 ล้านปี


30 ก.ค. 2563, 11:59

"น้ำตกชาติตระการ" มรดกทางธรรมชาติอายุเก่าแก่กว่า 140 ล้านปีน้ำตกชาติตระการ หรือ น้ำตกปากรอง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีอายุเก่าแก่อย่างมากเลยทีเดียว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โอบล้อมด้วยผืนป่าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และสวยงาม ภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย และอากาศเย็นสบายร่มรื่น 

โดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  เปิดเผยว่า น้ำตกชาติตระการแห่งนี้ ยังถือว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติมีอายุเก่าแก่ ซึ่งจากการสำรวจชนิดของแร่ และหินที่อยู่โดยรอบบริเวณน้ำตก คาดการณ์ว่าเกิดในยุคครีเตเชียส ที่มีอายุกว่า 140 ล้านปี อีกทั้งมีหน้าผาสูงชัน ที่มีสีสันผิดแปลกกัน มีร่องรอยศิลปะยุคแรกของมนุษย์ โดยแกะสลักกับแผ่นดิน

©2020 Khobfa.com All rights reserved.