คณะสงฆ์หนกลางสวดเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง ร.10


27 ก.ค. 2563, 20:02

คณะสงฆ์หนกลางสวดเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง ร.10วันนี้ ( 27 ก.ค.63 ) ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น 3 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยคณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลาง

©2020 Khobfa.com All rights reserved.