ทหารลุยด้วยหัวใจ มอบสิ่งของให้ครอบครัวหนูน้อยยากจน ที่ศรีสะเกษ


29 มิ.ย. 2563, 16:28

ทหารลุยด้วยหัวใจ มอบสิ่งของให้ครอบครัวหนูน้อยยากจน ที่ศรีสะเกษ


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ได้จัดส่งทหารลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน ภายใต้โครงการ "Army Delivery"  จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว นางแยะ วันเจริญ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 31 หมู่ 7 บ้านคลองทราย ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีฐานะยากจน และครอบครัว เด็กชายวันเฉลิม หวลคนึง อายุ 3 ขวบ บ้านเลขที่ 291 หมู่ 7 บ้านคลองทราย ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อาศัยอยู่กับคุณย่า วัย 72 ปี โดยอยู่กัน 2 คน ย่า หลาน เพียงลำพัง   
©2020 Khobfa.com All rights reserved.